VALPER

Nigra Ludens Giant Searcher - Chili

Vi planlegger valper vinter/vår 2020.

Kombinasjonen er mentalt og eksteriørt sunn, solid og rasetypisk.

Begge foreldre er øyelyst fri for arvelige øyesykdommer og begge er HD-fri med en samlet HD-index på over 200.

Mor og far er utstillingschampions.

Kombinasjonen fyller NKKs og NSBKs krav til sunn og etisk avl.