VALPER

Nigra Ludens Giant Searcher - Chili

Parret 20 nov, så hvis dette ga resultater blir det valper mellom 19 og 22 januar.

 

Kombinasjonen er mentalt og eksteriørt sunn, solid og rasetypisk.

Begge foreldre er øyelyst fri for arvelige øyesykdommer og begge er HD-fri med en samlet HD-index på over 200.

Mor og far er utstillingschampions.

Kombinasjonen fyller NKKs og NSBKs krav til sunn og etisk avl.